ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

1. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป

2. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้าและผู้รับบริการ

3. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

4. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัคร

5. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว

6. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดกิจกรรม

7. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับพนักงาน

การใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

1. ฟอร์มถอนความยินยอมในเว็ปไซต์

2. ฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

3. ฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

© copyright 2022 by HERBxME

LINE LOGO SVG รับส่วนลด