รู้จัก “นาฬิกาชีวภาพ” ควบคุมการทำงานของร่างกาย และวิธีปรับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

นาฬิกาชีวิต (Body Clock) คือ วงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น การตื่น การนอนหลับ การหลั่งฮอร์โมน การเผาผลาญ พฤติกรรม ระบบภูมิต้านทานโรค

นาฬิกาชีวภาพแปรปรวนเกิดจากอะไร

  • อายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บ้าน มักจะเกิดภาวะที่เรียกว่า “การนอนผิดเวลา” อยู่บ่อยๆ
  • อาชีพที่ทำงาน ไม่ตรงกับ เวลานอนตามปกติ
  • New Normal ที่ไม่สามารถบริหารจัดการเวลา
    การทำงานและการนอนได้ เนื่องจากทำงานที่บ้าน (Work from Home)

ปรับนาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดี

ปรับการนอน
โดยเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา (นอนก่อน 4 ทุ่ม) และนอนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมง สำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืน หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ควรมีอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ที่นอนได้ตามปกติ

ปรับพฤติกรรมการกิน
โดยกินอาหารตามปกติ ไม่กินมื้อดึกมาก
เกินไป (ไม่ควรกินหลัง 2 ทุ่ม) เพราะเสี่ยงต่อโรคอ้วนในอนาคต

ควรออกกำลังกาย
15-30 นาที ต่อวัน หรือ 150 นาที ต่อสัปดาห์ หากต้องการเผาผลาญไขมันควรใช้เวลาในการออกกำลังกาย 30 นาทีขึ้นไป

ก่อนเข้านอน
ควรลดการเจอแสงสว่างจากแสงไฟ หรือแสงที่มาจากโทรศัพท์มือถือหรือทีวี