ลมชัก

โรคลมชักมาจากลิ่มเลือดจากไขมันเลวอุดปลายสมองเป็นระยะปริมาณมาก กินอาหารที่ละลาย คือไขมันดี ที่โอเมก้า […]