มะเร็งปอด

รักษามะเร็งปอด ไลโคปีน 2 เม็ด และเพอริลลา 2 เม็ด หลังอาหารทุกมื้อ เซซามิน 2 เม็ด ก่อนนอนและตื่นนอน ถ […]