รู้ไหม? เดิน ยืน นั่ง นอน “ผิดท่า” ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

หลายๆ พฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่คุณปฏิบัติกันอย่างเคยชิน คุณอาจไม่คาดคิดว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ […]