พี่เจิด (ศิลปิน อายุ 50 ปี) ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำได้ เพราะมีตัวช่วยดี HERBxME ตัวช่วยในการสร้างงาน

พี่เจิด (ศิลปิน อายุ 50 ปี) ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำได้ เพราะมีตัวช่วยดี HERBxME ตัวช่วยในการสร้างงาน […]