ค่าไตสูง

ค่าไตสูงไป อาจเกิดการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเฉพาะนมและไข่ ทดลองงด 1 เดือนค่านี้จะลด ส่ […]