ขมิ้นชัน

ขมิ้นชันให้สารคูเคอม่าเป็นสารที่สารพัดประโยชน์ เมื่อมาร่วมกับมะขามป้อมที่ให้สารคอเวซิตินซึ่งก็สุดยอด […]