ไตรกลีเซอไรด์สูงสาเหตุของเบาหวาน

ไตรกลีเซอไรด์สูง สาเหตุของเบาหวาน ได้อย่างไร อันที่จริงแล้ว ต้องกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่เราจะพบระดับไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ภายในเลือดสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
แล้วไขมันไตรกลีเซอไรด์ คืออะไร หากมีมากไปจะส่งผลอย่างไร และสาเหตุมาจากอะไร วันนี้เราจะมาแนะนำครับ เพราะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากและอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนด้วย

ไขมัน ไตรกลีเซอไรด์สูง (Triglyceride) คืออะไร

ไขมันชนิด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นไขมันชนิดหนึ่งเราสามารถพบได้มากที่สุดทั้งจากในร่างกายและภายในอาหารแทบทุกชนิด เนื่องจากว่าเป็นไขมันชนิดที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด สำหรับคำศัพท์ทางการแพทย์ที่เรียกการมีระดับไขมันชนิดนี้สูงว่า Hyperglyceridemia
แล้วการที่ไขมันชนิดนี้มีปริมาณสูงเกินไป จะส่งผลกระทบยังไงบ้าง โดยเฉพาะผู้มีความเสี่ยงเบาหวาน

ไตรกลีเซอไรด์สูง ปัญหากับผู้ป่วยเบาหวาน

นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานหลายชิ้นที่ระบุว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 80% ที่มีปัญหาการเพิ่มขึ้นสูงของระดับ ไขมัน “ไตรกีลเซอไรด์” โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการเมตาบอลิค ซึ่งเป็นกลุ่มอาการผิดปกติที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนานาชนิด อาทิเช่น โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ และโรคเบาหวาน
อีกทั้งองค์ประกอบอื่นของกลุ่มอาการนี้ก็ประกอบด้วย การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันชนิด HDL ต่ำ และการมีไขมันที่หน้าท้องมาก เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการเบาหวาน

ระดับ ไตรกลีเซอไรด์ ควรอยู่ที่เท่าไหร่

การวิจัยทางการแพทย์ว่ามีการทดลองอดอาหาร แล้วพบว่าระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ปกติที่ควรจะเป็นคือ ต่ำกว่า 150 mg/dL

  • ส่วนในระดับสุ่มเสี่ยงอยู่ที่ 150-199 mg/dL
  • ระดับสูงอยู่ที่ 200-499 mg/dL
  • ระดับสูงมากอยู่ที่ 500 mg/dL

แน่นอนว่า การมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมาก ไม่ใช่เรื่องดี เพราะจะยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้ ที่พบบ่อย เช่น โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างการมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงเรื้อรัง กับภาวะเส้นเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) และภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินอีกด้วย

ซึ่งบรรดาผู้ที่มีความกังวลเรื่อง ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง ซึ่งจะกลายเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรถั่งเช่าที่มีส่วนผสมของมะขามป้อมเป็นหลัก สามารถเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากสรรพคุณของมะขามป้อมเองที่ช่วยลดปริมาณไขมันดังกล่าว