เกล็ดเลือดต่ำ บอกอะไร

เกล็ดเลือดต่ำ บอกอะไร
1. ไขกระดูกเริ่มฝ่อ หรือ
2. มะเร็งเม็ดเลือขาว หรือต่อมน้ำเหลือง 
3. เคยฉายแสงหรือเคมีบำบัด
4. สัมผัสสารหนู หรือเบนซีน บ่อย
5. กินยาขับปัสสาวะ คลอแรมเฟนิคอล แอสไพริน หรือไอบูโปรเฟน
6. ดื่มแอลกอฮอล์หนัก
7. ขาดวิตามินบี 12 โฟเลท และเหล็ก
8. เคยติดเชื้ออีสุกอีใส คางทูม หัดเยอรมัน ไวรัสเอ็บสไตบาร์ พาร์โวไวรัส เอดส์ ตับอักเสบบี และไข้เลือดออก