ลดเบาหวานด้วยอาหาร

เบาหวานเกิดจากไขมันเลวรัดตับอ่อนจนสร้างอินซูลินไม่ได้ หรือไขมันเลวอุดปลายเส้นเลือดฝอย จนไม่สามารถส่งกลูโคสไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ แก้ไข

1.งดเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งนม ไข่ และเนย

  1. กินโปรตีนพืชแทน เช่น ถั่ว งา เห็ด

  2. กินถั่งเฉ้า 2 เม็ด และเซซามิน 2 เม็ด ก่อนนอนและตื่นนอน

  3. กินยิมเวีย 2 เม็ดหลังอาหาร

  4. เพอริลลา 2 เม็ด หลังอาหาร

  5. ดื่มวีนีก้า 1 ส่วน ผสมน้ำ 1 แก้ว ก่อนอาหารทุกมื้อ

  6. ดื่มชาหญ้าหวานวันละ 6 แก้ว

  7. ดื่มน้ำแม่เหล็กหรือน้ำธรรมชาติ ทุกชั่วโมงๆล