เริมรักษาได้ด้วยวิธีธรรมชาติ

การรักษาเริมด้วยวิธีธรรมชาติ

เริมเกิดจากเชื้อคาเดดาที่มากเกินเพราะการขาดแลคโตบาซีลัสคอยกำจัด ลองรักษาด้วยวิธีง่ายๆ คือ

  1. ต้องไม่กินยาปฏิชีวนะมากเกินทั้งโดยตรงและจากเนื้อสัตว์ ไข่ และนม ระยะนี้งดเลย กินโปรตีนจากพืชแทน เช่น ถั่ว งา และเห็ด
  2. ดื่มชาคาเทชิน ที่อุดมไปด้วยแลคโตบาซีลัสหลากชนิดเพื่อไปควบคุมคาเดดา และใช้น้ำชาทาที่เริม

3. ใช้ยาหม่องเปรมที่มีส่วนผสมคาเทชิน ทาที่เริมวันละ 2 ครั้ง

4. กินเซซามิน 2 เม็ด ก่อนนอนและตื่นนอน เพื่อให้ผิวหนังพัฒนาการขึ้นมาใหม่