มะเร็งปอด

รักษามะเร็งปอด

  1. ไลโคปีน 2 เม็ด และเพอริลลา 2 เม็ด หลังอาหารทุกมื้อ
  2. เซซามิน 2 เม็ด ก่อนนอนและตื่นนอน
  3. ถั่งเช่า 2 เม็ด ก่อนนอน
  4. ไพรคูม่า 2 เม็ด ก่อนอาหารเช้า
  5. วีนีก้าผสมน้ำ 1:10 ก่อนอาหารทุกมื้อ
  6. ดื่มชาคาเทชินแทนน้ำ
  7. อาหารที่แนะนำ ธัญญาพืชเต็มเมล็ด กล้าบล็อคคาลี และมะขามป้อม
  8. อาหารที่ต้องงด เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาหารผ่านการแปรรูปและความร้อน