ปลุกน้องชายให้ตื่นไปทำงาน ตัวช่วยให้ตื่นพร้อมสู้งาน

ปลุกน้องชายให้ตื่นไปทำงาน
ตัวช่วยให้ตื่นพร้อมสู้งาน

////

ช่วยหลับสนิท สร้าง Growth Hormones ตื่นไม่เพลีย พร้อมทำงานหนัก
ขยายหลอดเลือด เติมออกซิเจนให้อวัยวะภายใน