น้ำปั่นต้านมะเร็ง

การเพาะบล็อคโคลี

ใช้เมล็ดบล็อคคาลี 1 ซอง โรยบนเครื่องปลูกดินหรืออย่างอื่นก็ได้ รดน้ำทุกวันจนกว่าเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าขนาดหัวไม้ขีด ประมาณ 5 วัน จากนั้นเอากล้ามาหั่นให้ละเอียด ทิ้งไว้ 2 ชม แล้วนำมาปั่นผสมน้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ น้ำ 1แก้ว ดื่มวันละ 1 แก้ว ก่อนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง จะได้สารซัลโฟราเฟน สารนี้จะกำจัดมะเร็งโดยการเข้าไปทำลาย และขนออก ไม่ควรดื่มเกิน 4 แก้ว ต่อ วัน นอกจากนั้นคอลลาเจนจากน้ำผึ้งจะช่วยขนออกด้วย