ตอบแทนท่านด้วยสุขภาพดี ท่านแข็งแรง เราสุขใจ

ตอบแทนท่านด้วยสุขภาพดี
ท่านแข็งแรง เราสุขใจ

////

ครอบครัว