ค่าไตสูง

ค่าไตสูงไป อาจเกิดการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเฉพาะนมและไข่ ทดลองงด 1 เดือนค่านี้จะลด ส่วนค่าไขมันรวม ที่เกินเพราะว่าไขมันดีมาก พอมารวมกับไขมันเลว ค่ารวมจึงเกิน แต่การที่ไขมันดีสูงจะเป็นผลดี คือช่วยล้างไขมันเลวที่เกาะที่หลอดเลือด และหัวใจ และไขมันดีเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนเพศ และสารเมลาโทนิน แนะนำให้กินเพอริลลาด้วย