คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเป็นของขวัญอันล่ำค่าในครอบครัวเรา