การรักษามะเร็งเต้านมโดยธรรมชาติบำบัด

มะเร็งเต้านมเกิดจากการกินฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์มากเกิน เช่น ยาคุมกำเนิด ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารหรือน้ำร้อนในถุงพลาสติก อาหารที่มีสารเคมีตกค้าง หรือภาชนะที่ล้างด้วยน้ำยาเคมีไม่หมด หรือการขาดฮอร์โมนเนื่องจากอายุมาก หรือตัดเต้านม รังไข่ หรือมดลูกที่ไม่มีอวัยวะผลิตเอสโตรเจนธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีฮอร์โมน

การรักษาต้องกินเพอริลลา 2 เม็ดหลังอาหารทุกมื้อ ซึ่งจะให้ไฟโตรเอสโตรเจนซึ่งจะจับกับฮอรโมนสังเคราะ

มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 เป็นช่วงที่มันต่อท่อดูดเลือดเรา เราต้องทำลายท่อโดยการกินถั่วลิสงต้มเอาแบบดีหน่อยนะคับจะมีสารตัวหนึ่งตัดท่อมัน ส่วนไพรคูม่าจะคอยสั่งมันให้มันรู้จักความตายและทำลายตัวเอง ใช้เวลา 100-130 วัน ส่วนไลโคปีน จะเข้าไปเจาะทำลายศูนย์กลางมันไม่รอให้มันตาย อย่าเสริมอาหารมันด้วยการกินเนื้อสัตว์และไขมันเลว ฮอร์โมนเพศสังเคราะห์ทั้งหลายนะคับ