กระดูกพรุน

กระดูกพรุนหรือหักทำอย่างไร กินสารสกัดจากงาดำแบบองค์ร่วมยังคงแคลเซียมที่ให้มวลกระดูก เอาระยะแรกอาจกินทุก ชมๆละ 1 เม็ด ช่วงตื่นสารดังกล่าวยังให้ฟอสฟอรัสที่ทำให้กระดูกแข็งและโปตัสเซียมที่ป้องกันการขับแคลเซียมออกจากร่างกาย และสุดท้ายเซซามินที่ทำหน้าที่ขนส่งและสมดุลมวลกระดูกไประยะหนึ่งก็ลดจำนวย นอกจากนั้นต้องงดการกิน

  1. การกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพราะว่าการย่อยต้องใช้แคลเชียม
  2. น้ำอัดลม
  3. เค้ม
    เสริมด้วยการใช้น้ำมันเพอริลลาทาบริเวณที่หัก โอเมก้า 3 และโดนแดดอ่อนวันละ 30-60 นาที วิตามิน

กระดูกหักกินเซซามินไปสามเดือนแล้วกระดูกติดกันเร็วเดินได้ แต่อีกคนหักพร้อมกันยังลุกไม่ได้ ผมอธิบายอย่างนี้คับ สารสกัดจากงาดำแบบองค์ร่วมยังคงแคลเซียมที่ให้มวลกระดูก ฟอสฟอรัสที่ทำให้กระดูกแข็ง โปตัสเซียมที่ป้องกันการขับแคลเซียมออกจากร่างกาย และสุดท้ายเซซามินที่ทำหน้าที่ขนส่งและสมดุลมวลกระดูก